Naši instruktori

Balović Danko

Balović Danko

Instruktor skijanja - nivo 1
Božović Boško

Božović Boško

Instruktor skijanja - nivo 1
Čečović Nemanja

Čečović Nemanja

Instruktor skijanja - nivo 1
Čolovejić Aleksandar

Čolovejić Aleksandar

Instruktor skijanja - nivo 1
Cvetković Stefan

Cvetković Stefan

Instruktor skijanja - nivo 1
Dubovac Đorđe

Dubovac Đorđe

Instruktor skijanja - nivo 1
Đeković Bojan

Đeković Bojan

Instruktor skijanja - nivo 1
Gordić Milenko

Gordić Milenko

Instruktor skijanja - nivo 1
Jerenić Mladen

Jerenić Mladen

Instruktor skijanja - nivo 1
Jović Ratko

Jović Ratko

Instruktor skijanja - nivo 1
Lukić Smiljana

Lukić Smiljana

Instruktor skijanja - nivo 1
Maksimović Ivan

Maksimović Ivan

Instruktor snowboard-a - nivo 1
Medenica Aleksandar

Medenica Aleksandar

Instruktor snowboard-a - nivo 3
Miljojković Nenad

Miljojković Nenad

Instruktor skijanja - nivo 1
Milojević Slavomir

Milojević Slavomir

Instruktor skijanja - nivo 1
Obrenović Slobodan

Obrenović Slobodan

Instruktor skijanja i snowboard-a - nivo 1
Pavlović Goran

Pavlović Goran

Instruktor skijanja - nivo 1
Milan Petrović

Milan Petrović

Instruktor skijanja - nivo 1
Petrović Olga

Petrović Olga

Instruktor skijanja - nivo 1
Petrović Veljko

Petrović Veljko

Instruktor skijanja - nivo 1
Petrović Vladimir

Petrović Vladimir

Instruktor skijanja - nivo 1
Plužnikov Petar

Plužnikov Petar

Instruktor skijanja - nivo 1
Popović Dušan

Popović Dušan

Instruktor skijanja - nivo 1
Popović Milan

Popović Milan

Instruktor skijanja - nivo 3
Puzović Ognjen

Puzović Ognjen

Instruktor skijanja - nivo 1
Radojković Dragan

Radojković Dragan

Instruktor skijanja - nivo 1
Radosavljević Marko

Radosavljević Marko

Instruktor skijanja - nivo 2
Raković Ljubinko

Raković Ljubinko

Instruktor skijanja - nivo 1
Rilak Dejan

Rilak Dejan

Instruktor skijanja - nivo 1
Simić Miroslav

Simić Miroslav

Instruktor skijanja - nivo 1
Veličanin Andjelka

Veličanin Andjelka

Instruktor skijanja - nivo 1
Veličanin Srdan

Veličanin Srdan

Instruktor skijanja - nivo 1
Zečević Vladimir

Zečević Vladimir

Instruktor skijanja - nivo 1